Aktif Alumina

https://chs.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/aktif_alumina-300x200.png

BASF Adsorbents firmasının yüksek Al2O3 içeriğine ve  saflığa sahip aktif alumina ürünleri, adsorpsiyon ve katalitik uygulamalar için kullanımı yaygın mükemmel ürünlerdir.

Kullanım Alanları

Gaz ve sıvı akımların dehidrasyonunda (Hava kurutma, doğal gaz kurutma, endüstriyel gaz kurutma…vs)

  • Endüstriyel gaz saflaştırmada
  • ‘’Sulphur Recovery” (Sülfür Geri Kazanımı) için Claus prosesinde
  • Hidrokarbon akımlarının saflaştırılmasında
  • Soğutucu saflaştırmada
  • Lubrikant filtrasyonunda
  • Kromatografik ayrıştırmada

Aktif Alumina F200

F200, diğer nem alıcılara kıyasla daha yüksek bağıl nemlerde yüksek su adsorblama kapasitesi, kırılmaya karşı yüksek direnci, düşük aşınma ve üniform tanecik boyutu sayesinde, özellikle gaz ve sıvı akımlarının dinamik kurutulmasında tercih edilmektedir. Düşük enerji ile rejenerasyonu yapılabilmektedir.

Mevcut boyutları   :  7×14 Tyler Mesh (2 mm) , 1/8″ (3.2 mm),  3/16″ (4.8 mm) ve 1/4″ (6.4 mm)

Daha detaylı bilgi ve ürün teknik bilgi formları için lütfen bize ulaşın.