Mineraller

Türkiye temsilcisi olduğumuz SIBELCO firmasının farklı tanecik büyüklüğündeki düzgün tanecik dağılımına sahip yüksek performanslı ürünleridir.

  1. Silika Kumu ve Silika Unu
  2. Kristobalit ve Kristobalit Unu
  3. Nefelin Siyenit
  4. Huntit
  5. Titanyumdioksit Azaltıcı Dolgular