Aktif Karbon

CHEMVIRON firmasının, üstün adsorplama kapasitesine sahip, yüksek saflıkta ve iyi süzülebilme özelliğindeki ACTICARBONE markalı ürünlerimiz
birçok alanda tercih edilmektedir.

Kullanım Alanları

https://chs.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/aktifkarbon1-150x150.png

Gıda ve içecek endüstrisinde tercih edilen fiziksel ve kimyasal aktivasyonlu karbonlar, patulin ve koku gideriminde, sıvılarda yüksek molekül ağırlıklı renk maddelerinin ve proteinlerin gideriminde , ayrıca koyu renk oluşumuna neden olan HMF (hydroxymethylfurfural) giderimi ve çeşitli büyük moleküllerin filtrasyonu amacı ile kullanılmaktadır.

https://chs.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/aktifkarbon2-150x150.png
https://chs.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/aktifkarbon3-168x141.png

Şeker kamışı veya pancardan elde edilen sukroz, başka bir deyişle, şeker ve diğer glikoz ve  maltoz gibi nişasta türevlerinden elde edilen şeker şuruplarında renk açma, renge neden olan maddelerin giderimi ve pürifikasyon amaçlı.

https://chs.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/aktifkarbon4-150x150.png
https://chs.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/aktifkarbon5-193x128.png

Yenilebilir yağ prosesleri içerisinde istenmeyen tat ve kokuya neden olan bileşiklerin adsorpsiyonu amacıyla ve polisiklik aromatik hidrokarbonların (PAH) gideriminde, özellikle antibiyotik, antiviral ve analjezik gibi ilaçların aktif maddelerinin içeriğinde renk açma ve pürifikasyon amaçlı,

https://chs.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/aktifkarbon6-150x150.png
https://chs.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/aktifkarbon7-211x140.png

Atık su tasfiyesinde suda çözünen organik moleküllerin adsorpsiyonunda,

https://chs.com.tr/wp-content/uploads/2017/02/aktifkarbon8-150x150.png

İçme suyunun veya proses içerisinde kullanılacak suyun tasfiye edilmesi, su içeriğinde oluşan organik moleküllerin tutulmasında, koku giderilmesinde, tat değişikliğine neden olan elementlerin (Ca+, Mg+) artışının durdurulmasında,

Hava ve gaz pürifikasyonunda organik ve/veya inorganik moleküllerin gideriminde (H2S) ve solvent geri kazanımında kullanılmaktadır.

Diğer ürünler ve teknik bilgi formları için lütfen bize ulaşın.